วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี ชนิด 13 สายพันธุ์ (4เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน 4 เข็ม


ราคา   9,990   บาท


วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี

วัคซีนชนิดนี้สามารถให้ได้ตั้งแต่ อายุ 2 เดือนขึ้นไปถึงอายุ 5 ปี โดยปรึกษากุมารแพทย์ก่อนรับวัคซีนแต่สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับวัคซีน

ในการป้องกันโรค

**อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าวัคซีน 4 เข็ม เวชภัณฑ์และค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ