วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี(IPD) PCV13 (3เข็ม)

ระยะเวลา : 24 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วัคซีน 3 เข็ม


ราคา   8,081   บาท


IPD (Invasive Pneumococcal Disease)

เป็นเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ นิวโมคอคคัส หากมีการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด และที่เยื้อหุ้มสมอง อาจทำให้พิการและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก อายุน้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากยังไม่มีภูมิต้านทานโรค

เมื่อไหร่ควรรับวัคซีนป้องกันโรค ไอพีดี (IPD)

วัคซีนนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2 เดือน ถึงอายุ 5 ปี แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์เพิ่มเติมก่อนรับวัคซีน

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการ
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE