วัคซีนป้องกันมือ เท้า ปาก 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2567 - 1 ธันวาคม 2567

วัคซีนโรคมือ เท้า ปาก *สามารถฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือน – 5 ปี

 

การฉีดวัคซีนจะกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อ Enterovirus 71 หรือ EV 71 เชื้อสาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเฉพาะ 

  • สมองอักเสบ 
  • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
  • ในบางรายยังรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2567

 

* ราคา 6,900 บาท ต่อ 2 เข็ม ( ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน )

** ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *


ราคา   6,900   บาท


*หมายเหตุ

  1. สามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 5 ปี
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 
  3. ราคารวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.เรียบร้อยแล้ว * ไม่รวมค่าแพทย์ *
  4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัตราค่าบริการรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ. * ไม่รวมค่าแพทย์ *

SHARE