วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธุ์ (2เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีน 2 เข็ม


ราคา   5,400   บาท


วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervarix)

เป็นวีคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Human papillomavirus : HPV) 2 สายพันธ์ คือ สายพันธ์ 16 และ 18 ฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ตั้งแต่อายุ 9 ปี ขึ้นไป

 

**อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าวัคซีน 2 เข็ม เวชภัณฑ์และค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์
อัตราค่าวัคซีนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ