ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • สำหรับเด็กตรวจได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือนขึ้นไป หรือเมื่อมีฟันซี่แรกขึ้น
  • ทันตแพทย์เด็กจะตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก
  • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนม เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

 


ราคา   590   บาท


ทันตกรรมเด็ก

  • ตรวจสุขภาพฟัน
  • ถอนฟัน
  • เคลือบฟลูออไลด์
  • อุดฟัน
  • เคลือบหลุมร่องฟัน
  • ขูดหินปูน

สุขภาพฟันของลูกรักจะดีต้องเริ่มที่ซี่แรก
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าทันตแพทย์ เวชภัณฑ์และค่าบริการแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ