ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • สำหรับเด็กตรวจได้ตั้งแต่ อายุ 6 เดือนขึ้นไป หรือเมื่อมีฟันซี่แรกขึ้น
  • ทันตแพทย์เด็กจะตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก
  • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนม เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

 


ราคา   590   บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าทันตแพทย์ เวชภัณฑ์และค่าบริการแล้ว

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ