พญ.สุพิชญ์ชญา เลาหไพบูลย์
โรคระบบทางเดินปัสสาวะและไตในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไตในเด็ก
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2537 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2541 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี
  • พ.ศ. 2543 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
08.30-14.00
อังคาร
08.30-14.00
พุธ
08.30-16.30
พฤหัสบดี
08.30-14.00
ศุกร์
08.30-16.30
เสาร์
อาทิตย์
08.30-16.00