พญ.อารยา จารุวณิช
โรคระบบประสาทในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2525 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2525 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พ.ศ. 2531 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2534 Certificate in pediatrics Neurology, Children Hospital, Sydney, Australia.
เวลาออกตรวจ
โรคระบบประสาทในเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
13:00-17:00
อาทิตย์