พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2551 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์
  • พ.ศ. 2554 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.จุฬาลงกรณ์
  • พ.ศ. 2559 Certificate in Metabolic bone disorder and molecular bone mineral disease, washington University in St. Louis school of Medicine
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09.00-12.00 สัปดาห์ที่ 1 3 และ 5
อาทิตย์
พญ.วรลักษณ์ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 3 และ 5 แพทย์เฉพาะต่อมไร้ท่อ ให้โทรนัดเวลาที่ OPD เด็ก เคาน์เตอร์ 2 โทร 7004,7222