พญ.ธิดารัตน์ อัคราช
ศูนย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2541 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • พ.ศ. 2547 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • พ.ศ.2553 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
15.00-21.00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4
อาทิตย์
พญ.ธิดารัตน์ ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4