พญ.ณัฐชา คุณาปราโมทย์
กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2561 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์