นพ.วุฑฒิชัย บุญญาปะมัย
ทารกแรกเกิด, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2528 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2532 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  • พ.ศ. 2540 Diplomate, American Board of Pediatrics. (Advocafe Christ Medical Center,Oak Lawn, IL)
  • พ.ศ. 2541 Certificate of Clinical Fellowship in Neonatal-Perinatal Medicine University of Illinois at Chicago USA
เวลาออกตรวจ
ทารกแรกเกิด
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
09:00-16:00
พุธ
09:00-16:00
พฤหัสบดี
09:00-16:00
ศุกร์
09:00-16:00
เสาร์
09:00-14:00
อาทิตย์
กุมารเวช
จันทร์
09:00-16:00
อังคาร
09:00-16:00
พุธ
09:00-16:00
พฤหัสบดี
09:00-16:00
ศุกร์
09:00-16:00
เสาร์
09:00-14:00
อาทิตย์