นพ.วุฑฒิชัย บุญญาปะมัย
ทารกแรกเกิด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2528 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ.2532 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
  • พ.ศ. 2540 Diplomate, American Board of Pediatrics. (Advocafe Christ Medical Center,Oak Lawn, IL)
  • พ.ศ. 2541 Certificate of Clinical Fellowship in Neonatal-Perinatal Medicine University of Illinois at Chicago USA
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-16.00
อังคาร
09.00-16.00
พุธ
09.00-16.00
พฤหัสบดี
09.00-16.00
ศุกร์
09.00-16.00
เสาร์
09.00-14.00
อาทิตย์