นพ.อนุชา จินตนาวงค์
โรคระบบประสาทในเด็ก, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
การศึกษา :
  • พ.ศ.2529 แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2535 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ
  • พ.ศ.2540 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ
โรคระบบประสาทในเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
18:00-21:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00
กุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
18:00-21:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-21:00