นพ.สุรัตน์ สิรินนทกานต์
เวชศาสตร์ครอบครัว, กุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2531 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2537 วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2546 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
เวลาออกตรวจ
เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
18:00-21:00
อังคาร
18:00-21:00
พุธ
พฤหัสบดี
18:00-21:00
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00
อาทิตย์
10:00-14:00
กุมารเวช
จันทร์
18:00-21:00
อังคาร
18:00-21:00
พุธ
พฤหัสบดี
18:00-21:00
ศุกร์
เสาร์
09:00-12:00
อาทิตย์
10:00-14:00
บทความที่เกี่ยวข้อง