ทพญ.พิริยา หลีรัตนะ
ทันตกรรมเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-17.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์