ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ
ทันตกรรมเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ทพญ.ณิชชารีย์ ออกตรวจสัปดาห์ที่