รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี ชนิด 10 สายพันธุ์ (4เข็ม)
9,000 บาท
ราคารวม
9,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย