รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากไอพีดี ชนิด 10 สายพันธุ์ (3เข็ม)
6,500 บาท
ราคารวม
6,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย