รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี(IPD) PCV13 (3เข็ม)
8,081 บาท
ราคารวม
8,081 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย