รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี(IPD) PCV10 (4เข็ม)
7,938 บาท
ราคารวม
7,938 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย