6 ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี

27 พ.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

การล้างมือสำคัญอย่างไร

การล้างมือช่วยลดการติดเชื้อโรค และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ จากไวรัสต่างๆได้ การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี จึงเป็นวิธีที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกัน ไม่ใช้เชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ร่างกายฉะนั้น ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง

 

 

 

6 ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี

  1. ฟอกฝ่ามือ
  2. ฟอกหลังมือโดยใช้ฝ่ามือขวา ฟอกหลังมือซ้ายแล้ว สลับมือ
  3. ฟอกฝ่ามือโดยฟอกที่ง่ามนิ้ว
  4. ฟอกหลังนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง โดยงอนิ้วมือแล้วถูกับฝ่ามือ
  5. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ โดยถูนิ้วหัวแม่มือซ้ายในอุ้งมือขวาแล้วหมุน และสลับมือ
  6. ฟอกปลายนิ้วและเล็บของมือขวาที่ฝ่ามือซ้ายแล้วหมุน และสลับมือ

 

อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

 

พบแพทย์เฉพาะทาง  ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE