แนะนำแพทย์ ทันตกรรม

15 ก.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

#ศูนย์ทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ พร้อมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกรัก โดยทันตแพทย์ชำนาญการด้านทันตกรรมเด็ก แนะนำให้พาเด็กมาตรวจสุขภาพฟันได้ตั้งแต่ก่อนฟันน้ำนมขึ้น หรือ ตั้งแตอายุ 6 เดือนขึ้นไป เพราะสุขภาพฟันที่ดีในระยะยาว เริ่มที่ซี่แรก…

#โดยกุมารแพทย์ชำนาญการทันตกรรมสำหรับเด็ก
#ทันตแพทย์หญิงวริฏฐา ทองตัน


#เวลาออกตรวจ
จันทร์ เวลา 09.00-16.00 น.
พฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ทันตกรรมเด็ก ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE