หน้าฝนแล้วระวัง….โรคฉี่หนู

29 พ.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคฉี่หนู เข้าสู่ร่างกายมีตั้งแต่

 • ไม่มีอาการ
 • มีอาการน้อย
 • มีอาการมาก
 • อาการรุนแรง
 • มีภาวะแทรกซ้อน
 • บางรายเป็นอันตรายถึงชีวิต

ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการ หรือ มีอาการน้อย มีเพียงประมาณ 10-15% ที่จะมีอาการรุนแรง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือด และกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีระยะฟักตัวก่อนเกิดอาการเร็วหรือช้า แต่ละคนไม่เท่ากัน บางรายเร็วภายใน 2 วัน บางรายนานหลายสัปดาห์หรือประมาณ 1 เดือน


โดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มมีอาการประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย


อาการของโรคฉี่หนูที่เป็นลักษณะเด่น ๆ จะแบ่งเป็น 2 ระยะ (biphasic pattern) คือ


ระยะแรก 

อาการแสดงต่างๆ จะเป็นอาการที่เกิดจากการติดเชื้อโดยตรง ผู้ป่วยจะมี

 • อาการไข้สูง
 • หนาวสั่น
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ปวดหลัง
 • ปวดหน้าท้อง
 • ปวดต้น ขา
 • ปวดน่อง
 • เจ็บคอ
 • เจ็บหน้าอก
 • ไอ คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ตาแดง
 • เยื่อบุตาบวม
 • มีผื่น
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • ตับโต
 • ม้ามโต


อาการมักเป็นหลายอย่างๆ ร่วมกันไม่เฉพาะเจาะจงกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง คล้าย ๆ กับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไข้ไทฟัส เป็นต้น ซึ่งอาการระยะแรกนี้มักจะเป็นอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วอาการจะดีขึ้นแต่หลัง จากนั้น 2-3 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการในระยะที่ 2 ตามมา


ระยะที่สอง 

เป็นอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของตนเอง ซึ่งมักทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้หลายอย่าง เช่น

 • การเกิดภาวะเยื่อหุ้ม
 • สมองอักเสบ
 • ตาอักเสบ
 • หลอดเลือดอักเสบ
 • ปอดอักเสบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • เลือดออกในเนื้อปอด
 • ตัวเหลืองตาเหลืองหรือภาวะดีซ่าน
 • ไตวายเฉียบพลัน
 • ภาวะเลือดออกง่ายตามอวัยวะต่างๆ และอาจทำให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลวและเป็นอันตรายถึงชีวิตใน ที่สุด


ควรหลีกเลี่ยงที่น้ำขัง น้ำสกปรก หรือ ควรล้างด้วยน้ำสบู่หลังย่ำน้ำสกปรก หากท่านสงสัยมีอาการของโรคฉี่หนู ควรพบแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อตรวจรักษา

 

พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกกุมารเวช ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE