พัฒนาการเด็ก อายุ 3 เดือน

29 มี.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พัฒนาการตามวัย เด็กทารก อายุ 3 เดือน และการส่งเสริมพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์



ความสามารถตามวัย

  • ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่ง
  • ส่งเสียงโต้ตอบ

ทำได้ภายใน อายุ 3 เดือน

 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • อุ้มท่านั่ง พูดทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก
  • ถ้าให้ลูกนอนเปล เปลนั้นต้องไม่มืดทึบ มีอาการถ่ายเทได้ดี

 

คลิก >> ปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางได้ ทุกสาขา ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE