พัฒนาการเด็ก อายุ 3 ปี

30 มี.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พัฒนาการตามวัย เด็กอายุ 3 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ความสามารถตามวัย

  • รู้จักให้
  • รู้จักรับ
  • รู้จักรอ

ทำได้ภายใน อายุ 3 ปี

 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • สนับสนุนให้ลูกพูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และ ทำท่าทางต่างๆ
  • สังเกตท่าทีความรู้สึกของเด็ก และ ตอบสนองโดยไม่บังคับ หรือ ตามใจลูกเกินไป ควรค่อยๆ พูด และ ผ่อนปรน
  • จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับแยกกลุ่ม และ เล่นสมมุติ

 

คลิก >> ปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางได้ ทุกสาขา ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE