พัฒนาการเด็ก อายุ 12 เดือน

30 มี.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พัฒนาการตามวัย เด็กทารก อายุ 12 เดือน และการส่งเสริมพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ความสามารถตามวัย

  • ตั้งไข่
  • พูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่
  • เลียนเสียงพูด และ ท่าทาง

ทำได้ภายใน อายุ 12 เดือน

 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • ให้เด็กมีโอกาสเล่นอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่
  • พูดชมเชยเมื่อเด็กทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้
  • พูดคุยชี้บอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • ให้เด็กรู้จักฟัน แปรงสีฟัน และ การแปรงฟัน

 

คลิก >> ปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางได้ ทุกสาขา ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE