กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566

12 พ.ค. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2566🏥🤍 วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปีเป็น… 

#วันพยาบาลสากล ( International Nurses Day )

 

วันพยาบาลสากล ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึง ” มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่คอยดูแลและอยู่เคียงข้างผู้ป่วยเสมอในยามเจ็บไข้

 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์เป็นองค์กรที่มีผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งของบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาล เรามองเห็นความสำคัญ ความเสียสละของทีมพยาบาลที่เป็นบุคลากรที่มีค่าของเรา ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญยิ่งในการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา

 

เนื่องในวันพยาบาลสากล เราจึงได้เชิญชวนตัวแทนส่วนหนึ่งของสาขาวิชาชีพในแต่ละหน่วยงานมาพูดถึงความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่และความประทับใจที่ได้รับจากการทำงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจและพลังบวก ให้กับคนรอบข้างและทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกคน ได้เป็นแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยและผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีและหายป่วยไข้ในเร็ววัน

 

 

  

SHARE