โรคอะไรบ้างที่ควรเฝ้าระวังในหน้าฝนนี้ ?!??

6 พ.ค. 2563 | เขียนโดย พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน ศูนย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

นอกจาก Covid-19...โรคอะไรบ้างที่ควรเฝ้าระวังในหน้าฝนนี้ ?!??ฤดูฝนใกล้เข้ามาแล้วสำหรับปีนี้ อากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เราต้องคอยระวังกันเป็นอย่างดีแล้ว ก็ยังมีโรคติดต่ออื่นๆที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเช่นนี้ ดังนั้นเราควรเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่พบได้บ่อยอื่นๆเหล่านี้ด้วย

โรคติดต่อที่มากับหน้าฝนที่เราควรระวัง !!!

– โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ

– โรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไข้ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบไวรัสเอและบี

– โรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้มาลาเรีย

– โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส

– โรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู

– โรคน้ำกัดเท้าที่เกิดจากเชื้อรา

 

ดังนั้น นอกจาก Covid-19 ที่เราต้องระวังป้องกันแล้ว เราไม่ควรมองข้ามโรคติดต่ออื่นๆที่มีการแพร่ระบาดในท้องถิ่นในฤดูฝนเหล่านี้ด้วย เพราะโรคติดต่อบางชนิดถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงทีแล้ว อาจนำมาสู่การเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

SHARE