โรคหลอดเลือดสมอง

4 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์สมอง โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึก รับภาพ รับเสียง รับรส และความรู้สึกจากอวัยวะภายใน ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายภาษาพูด สติปัญญา และความจำ เมื่อสมองได้รับอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ศีรษะถูกกระแทกจากการแข่งขันกีฬา หรือ ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ ก็จะมีผลทำให้สมองเกิดการสูญเสียหน้าที่ และ ปรากฎอาการออกมาในรูปแบบของแขนขาพิการ อัมพาต ชัก ปากเบี้ยว และใบหน้าเบี้ยว หรือ สูญเสียสติ และความรู้สึกตัว หรือ อาจสูญเสียชีวิตได้สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึก รับภาพ รับเสียง รับรส และความรู้สึกจากอวัยวะภายใน ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายภาษาพูด สติปัญญา และความจำ เมื่อสมองได้รับอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ ศีรษะถูกกระแทกจากการแข่งขันกีฬา หรือ ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ ก็จะมีผลทำให้สมองเกิดการสูญเสียหน้าที่ และ ปรากฎอาการออกมาในรูปแบบของแขนขาพิการ อัมพาต ชัก ปากเบี้ยว และใบหน้าเบี้ยว หรือ สูญเสียสติ และความรู้สึกตัว หรือ อาจสูญเสียชีวิตได้

 

สาเหตุที่ทำให้สมองสูยเสียหน้าที่ นอกจากการเกิดอุบัติเหตุแล้ว โรคของหลอดเลือดสมอง ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาทวิทยา ซึ่งแบ่งกลุ่มโรคได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 

โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ อุดตัน

ซึ่งพบบ่อยมาก เกิดจากการตีบตันที่หลอดเลือดสมองเอง หรือ เกิดจากการมีลิ่มเลือดหลุดจากที่อื่น มาอุดตัน เช่น จากหัวใจและจากหลอดเลือดที่บริเวณคอ มาอุดตันหลอดเลือดสมองทำให้สมองบางส่วนเกิดการขาดเลือด

 

โรคหลอดเลือดสมองแตก

เกิดจากการแตกของหลอดเลือดสมอง ทำให้มีเลือดออกมาคั่ง และ ทำลายเนื้อสมองในบริเวณนั้น นอกจากนี้อาจกดเบียดสมองส่วนที่อยู่ใกล้เคียงทำให้สมองส่วนนั้นทำหน้าที่ไม่ได้ตามปกติ เกิดอาการอัมพฤกษ์ หรือ อัมพาตได้

SHARE