โรคกรดไหลย้อน

11 มี.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสินแพทย์

โรคกรดไหลย้อน (Gastro-Esophageal Reflux Disease ; GERD ) คือ ภาวะที่มีกรด หรือ น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารซึ่งเป็นอวัยวะที่ไม่ทนต่อกรด จึงทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร จะตรวจพบได้ในคนทั่วไป พบได้มากในผู้ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือ สูบบุหรี่โรคกรดไหลย้อน (Gastro-Esophageal Reflux Disease ; GERD)

คือ ภาวะที่มีกรด หรือ น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารซึ่งเป็นอวัยวะที่ไม่ทนต่อกรด จึงทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร จะตรวจพบได้ในคนทั่วไป พบได้มากในผู้ที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือ สูบบุหรี่

การไหลย้อนของกรด

ถ้ามีมาก อาจไหลออกนอกหลอดอาหารซึ่งอาจทำให้มีผลต่อกล่องเสียง ลำคอ หรือ ปอดได้ หากละเลยไม่ไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาอาจทำให้เรื้อรังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในอนาคต

กรดไหลย้อนมีอาการอย่างไรบ้าง

อาการในหลอดอาหาร :

ปวดแสบปวดร้อนในหน้าอก หรือ ที่เรียกว่า Heart Burn เนื่องจากกรดไปทำให้หลอดอาหารอักเสบ มีอาการจุกแน่นที่บริเวณหน้าอก เหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ หายใจไม่ออกเวลานอน กลืนอาหารลำบาก คลื่นไส้ มีอาการเรอเปรี้ยว หรือรู้สึกถึงรสขมของน้ำดี รสเปรี้ยวของกรดในปากหรือลำคอ

อาการนอกหลอดอาหาร :

บริเวณกล่องเสียงและหลอดลม จะมีอาการไอเรื้อรัง เจ็บคอเรื้อรัง เสียงแหบ โดยเฉพาะในตอนเช้า เนื่องจากเวลานอนกรดจะไหลย้อนขึ้นมาได้มาก หรืออาจเป็นโรคปอดอักเสบ หรือเจ็บหน้าอก

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน ระบบทางเดินอาหารและตับ
ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ สาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

SHARE