เทคโนโลยีทดสอบสมรรถภาพการทำงานร่างกาย ระบบหัวใจ และ ปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX

1 ก.พ. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX โรงพยาบาลสินแพทย์

ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ ร่างกายฟิตหรือไม่ ตรวจได้ด้วยเทคโนโลยีวัดสมรรถภาพ ที่ ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต CPET/VO2MAX โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถตรวจวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2MAX  หรือวัดสมรรถภาพความฟิตก่อนออกกำลังกาย Cardiopulmonary Exercise Test หรือเรียกย่อๆ ว่า CPET ซึ่งคำว่า Cardio และ Pulmonary แปลว่า หัวใจ และ ปอด เมื่อรวมวกันจึงหมายถึง การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด ขณะที่ออกกำลังกายอย่างเต็มความสามารถ ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายฟิตขึ้น แข็งแรงขึ้นและบ่อยครั้งก็สงสัยว่าจะออกกำลังกายเท่าไหร่ นานแค่ไหน จึงจะทำให้ฟิตขึ้นอีก แข็งแรงขึ้นอีก หากมีเครื่องมือหรือใครสักคนที่สามารถบอกเราได้ว่าเราแข็งแรงหรือไม่ ฟืตแค่ไหน หรือ หากเราอยาจจะแข็งแรงหรือฟิตมากขึ้นต้องทำอย่างไรคงจะเป็นเรื่องที่ดีมาก

โรงพยาบาลสินแพทย์ จึงนำเทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย (VO2Max) มาให้คำตอบในเรื่องนี้ ให้ว่าขณะออกกำลังกาย ร่างกายมีความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดเท่าใด หากยิ่งสามารถใช้ออกซิเจนได้สูง ก็บอกค่าควาฟิตของร่างกายที่สูงขึ้นเช่นกัน

 

มั่นใจแค่ไหนว่า หัวใจและปอดแข็งแรง

หากเราไม่มั่นใจว่าหัวใจและปอดแข็งแรง เราคงไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกกำลังกาย แต่แน่ใจแล้วหรือ ว่าหัวใจและปอดเราแข็งแรงและจะไม่เกิดอะไรขึ้นขณะออกกำลังกาย อะไรที่ทำให้เรามั่นใจเช่นนั้น   CPET เทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย (VO2Max) สามารถบอกสุขภาพหัวใจและปอด แบบเป็นตัวเลข ว่าหัวใจบีบ และส่งเลือดอย่างเต็มที่ได้ครั้งละกี่ซีซี หัวใจบีบและส่งเลือดได้อย่างเต็มที่นาทีละกี่ซีซี อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดในขณะออกกำลังกายกี่ครั้งต่อนาที ขณะออกกำลังกายเต็มที่หายใจเข้าได้โดยเฉลี่ยครั้งละกี่ซีซี อัตราการหายใจสูงสุดที่กี่ครั้งต่อนาที ปริมาตรอากาศที่ใช้ในการหายใจเพื่อออกกำลังกายเต็มที่กี่นาที ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้สามารถคำนวณออกมาได้อย่างแม่นยำ ทำให้เรามั่นใจในการออกกำลังกายมากขึ้น   มั่นใจแค่ไหนว่า หัวใจและปอดแข็งแรง รักษาโรคปอดและโรคหัวใจได้ผลดีหรือไม่ เป็นโรคปอด โรคหัวใจ ออกกำลังกายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม สามารถบอกสุขภาพหัวใจและปอดเป็นตัวเลขได้ หัวใจบีบและส่งเลือดเต็มที่ครั้งลกี่ซีซีหรือนาที่ละกี่ซีซี อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายกี่ครั้ง/นาที ขณะออกกำลังกายหายใจเข้าเฉลี่ยครั้งละกี่ซีซีหรือกี่ครั้ง/นาที ปริมาตรอากาศที่ใช้ในการหายใจเพื่อการออกกำลังกายเต็มที่กี่นาที

จำเป็นแค่ไหนที่ต้องวัดสมรรถภาพการทำงานของหัวใจและปอด

การวัดอัตราการเผาผลาญออกซินเจนของร่างกายในขณะออกกำลังกาย (VO2Max) ช่วยบอกได้ว่าจะต้องออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา ออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งเครื่องมือนี้นอกจากวัดความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดแล้วยังสามารถวัดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจและโรคปอด และบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ปอดและกล้ามเนื้อว่า แข็งแรงอย่างไร โดยคำนวณค่าออกมาเป็นตัวเลข ว่าเราควรออกกำลังกายอย่างไร ให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่อยู่ที่ช่วงไหน เพื่อให้ร่างกายฟิตและแข็งแรง อย่างที่เราอยากเป็น

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 1. พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในรูปแบบที่หนักก่อนวันที่จะตรวจอย่างน้อย 1 วัน
 2. งดรับประทานอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 3. งดดื่มชา กาแฟ ก่อนตรวจ 2-3 ชั่วโมง
 4. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับออกกำลังกาย
 5. รับประทานยาตามปกติ ไม่ควรงดยา นอกจากแพทย์สั่ง
 6. ไม่ควรทำกิจกรรมระดับหนัก และหักโหมก่อนการตรวจ
 7. ควรมาถึงห้องตรวจ ก่อนเวลาเพื่อที่จะได้ทำความค้นเคยกับเครื่องมือ

 

การทดสอบ VO2Max

เราจะได้รับการติดอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเครื่องวัดความดันใส่หน้ากกากเพื่อวัดการใช้ออกซิเจน และการผลิตคาร์บอนไดออกไซต์จากลมหายใจ โดยจะเริ่มวัดขณะพัก และขณะเริ่มออกกำลังกายซึ่งจะเพิ่มแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่ไม่สามารถออกกำลังกายต่อไปไหว ค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดที่เกิดขึ้นนั้น คือ ค่า VO2Max ยิ่งได้ค่าสูงมากเท่าไร แสดงว่ามีความฟิตและความแข็งแรงมากเท่านั้นการตรวจด้วยวิธีนี้ได้ค่าออกมาเป็นตัวเลข สามารถ แปลผลได้อย่างแม่นยำ

 

เหมาะกับใครบ้าง

 • เป็นนักวิ่งสมัครเล่น อยากลงรายการใหญ่จะไหวหรือเปล่า ต้องฝึกซ้อมยังไงดี
 • ไม่ได้ออกกำลังกายมานาน อยากกลับไปออกกำลังกายเราฟิตพอหรือไม่
 • เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว จะต้องฝึกอย่างไรให้ทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ แน่ใจแค่ไหนว่าปลอดภัยจากโรคหัวใจแอบแฝง

 

VO2Max มีคำตอบ…

ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือความฟิต CPET/VO2MAX

 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
 • ร่างกายฟิตหรือไม่
 • ตรวจได้ด้วยเทคโนโลยีวัดสมรรถภาพ ที่ ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต CPET/VO2MAX

 

โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถตรวจวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย วัดอัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย VO2MAX  หรือวัดสมรรถภาพความฟิตก่อนออกกำลังกาย Cardiopulmonary Exercise Test หรือเรียกย่อๆ ว่า CPET ซึ่งคำว่า Cardio และ Pulmonary แปลว่า หัวใจ และ ปอด เมื่อรวมวกันจึงหมายถึง การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด ขณะที่ออกกำลังกายอย่างเต็มความสามารถ 

โดยแบ่งลักษณะของการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการออกกำลังกาย Exercise โดย เครื่องออกกำลังกายที่ใช้อาจเป็นแบบสายพาน หรือ เป็นเครื่องปั่นจักรยาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพผู้ป่วย

ในส่วนของการประเมินวัดสมรรถภาพ

 • การประเมินคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในส่วนนี้เหมือนกับการทดสอบที่เราคุ้นเคยกัน ในชื่อ Exercise Stress test  (EST) ทำให้แพทย์สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยในขณะที่ทำการเดินออกกำลังกายได้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับหัวใจ กราฟก็จะแสดงผลออกมาในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ
 • การประเมินการหายใจและวิเคราะห์ ค่าก๊าซออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายปล่อยออกมา ขณะที่ทำการออกกำลังกาย หรือ ที่เรียกว่า Lung Function Test & Gas Exchange Analysis โดยจะทำการติดหน้ากากครอบจมูกและปากของผู้ทำการทดสอบไว้ เพื่อบันทึกเกี่ยวกับการหายใจระหว่างที่ออกกำลังกาย ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็จะมีตั้งแต่ ปริมาณการได้รับออกซิเจน การระบายคาร์บอนไดออกไซด์ และแรงกดอากาศภายในปอก ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางการแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

สำหรับทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการทำทดสอบด้วยวิธีนี้ ได้แก่

 • จำแนกผู้ป่วยตามความเสี่ยงและพยากรณ์โรค เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว จะนำมาใช้ประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด
 • ใช้ร่วมกับการกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยกลุมต่างๆ
 • ใช้ในการการประเมินผลหลังการรักษา
 • ใช้วัดความสามารถในการออกกำลังกาย หรือ ที่เรียกว่า ประเมินความฟิตของร่างกาย
 • ใช้ในการวินิจฉัยแยกโรค เพื่อหาสาเหตุของภาวะเหนื่อย หรือ ภาวะหายใจลำบาก

 

จองแพคเกจตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต CPET/VO2Max

นัดปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง คลิก
ศูนย์ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด หรือ ความฟิต CPET / VO2Max

 

 

 11 total views,  1 views today

SHARE