สัญญาณเตือนภัย…มะเร็งตับ !!!

11 มิ.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆในประชากร โดยพบได้ในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบมักมีการดำเนินโรคอยู่ในระยะหลังๆ ที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วจนนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นเราควรทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และทราบถึงอาการที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อมีอาการที่สงสัยควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆในประชากร โดยพบได้ในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบมักมีการดำเนินโรคอยู่ในระยะหลังๆ ที่ไม่สามารถรักษาได้แล้วจนนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นเราควรทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และทราบถึงอาการที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อมีอาการที่สงสัยควรมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับมีอะไรบ้าง ?

 

 • โรคตับแข็งจากทุกสาเหตุ
 • โรคไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงกว่าคนที่ไม่เป็นพาหะ 100- 300 เท่า
 • การดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกฮอล์ที่ดื่มมากขึ้นจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมากขึ้น
 • การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาท็อกซิน
 • ภาวะธาตุเหล็กสะสมที่ตับ
 • ความอ้วน โรคเบาหวาน
 • การได้รับยาหรือสารอื่นๆที่มีพิษต่อตับ เช่น สารกำจัดศัตรูพืช
 • ผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงในครอบครัวเป็นมะเร็งตับ

 

มะเร็งตับมีอาการอย่างไร ?

ผู้ที่เป็นมะเร็งตับในระยะแรกๆอาจยังไม่มีอาการแสดงใดๆ แต่เมื่อขนาดของก้อนมะเร็งใหญ่ขึ้น ผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆดังต่อไปนี้

 • เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
 • ปวดท้องใต้ชายโครงขวา
 • คลำพบก้อนที่ใต้ชายโครงขวา
 • จุกแน่นท้อง ท้องโตขึ้น
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • น้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว
SHARE