วินิจฉัย หาสาเหตุ หัวใจล้มเหลว

13 ก.ค. 2563 | เขียนโดย นายแพทย์เอกลักษณ์ อาจนาฝาย ศูนย์หัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

วินิจฉัย-หาสาเหตุ-หัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่โรค เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังไม่สิ้นสุด ต้องหาสาเหตุต่อไปเพื่อรักษาแก้ไขให้ตรงจุด ไม่มีการตรวจ หรือ การทดสอบใดที่ดีที่สุด การตรวจแต่ละชนิดให้ข้อมูลเสริมกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน ภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ใช่โรค เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังไม่สิ้นสุด ต้องหาสาเหตุต่อไปเพื่อรักษาแก้ไขให้ตรงจุด

หัวใจล้มเหลวได้อย่างไร (ปั๊มเสีย)

 

ความผิดปกติของ หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Abnormalities)

 • หลอดเลือดหัวใจตีบ
 • หลอดเลือดหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

 

ความผิดปกติของ กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)

 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิด HCM, DCM, ARVC, LVNC เป็นต้น

 

ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (Valvular Heart Disease)

 • ลิ้นหัวใจตีบ หัวใจบีบเลือดออกได้ไม่ดี ลิ้นหัวใจรั่ว ทำให้เลือดไหลย้อนกลับ

 

กลุ่มโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arthythmia)

 • หัวใจห้องบนเต้นสั่นพริ้ว (AF)

 

หัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease)

 • ผนังกั้นหัวใจรั่ว เช่น ASD, VSD, Tetralogy of Fallot

 

โรคอื่นๆ ทางอายุรกรรม

 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • ไทรอยด์
 • ภาวะตั้งครรภ์
 • อ้วน
 • ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้นระหว่างนอนหลับ

 

หัวใจล้มเหลว คือ จุดจบของโรคหัวใจ จากสาเหตุอื่นๆ ทั้งปวง

 

การสืบค้นภาวะหัวใจล้มเหลว

 • EST (Exercise Stress)  ประเมินภาวะหัวใจขาดเลือด
 • EP Study (Electrophysiological Study) ศึกษาสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ
 • HOLTER บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง หาหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • Cardiac CT Scan เห็นโครงสร้างหัวใจ
  • ประเมินหลอดเลือดหัวใจ
  • ประเมินหลอดเลือดแดงใหญ่
  • ตรวจดูแคลเซียม
 • CAG (Coronary Anglography) สวนหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่
 • ECHO (Cardiography) เห็นโครงสร้างหัวใจ
  • การทำงานของลิ้นหัวใจ
  • การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย หรือ Left Venticular Ejection Fractior (LVEF)
 • BLOOD TEST ตรวจเลือด
  • ค่าไต
  • โซเดียม
  • โพแทสเซี่ยม
  • น้ำตาล
  • ไขมัน
  • อื่นๆ
 • Cardiac MRI (Cardiac Magnatic Resonance Imaging) เห็นโครงสร้างของหัวใจทั้งหมด
  • เห็นลักษณะกล้ามเนื้อหัวใจ
  • หาความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ
  • ประเมินการทำงานของหลอดเลือด
 • CPET (Cardiopulmonary Exervise Test)
  • ประเมินค่า VO2Max
  • บอกพยากรณ์โรค เปลี่ยนหัวใจใหม่หรือไม่
 • ECG (Electrogcardiograpy) ตรวจคลื่นไฟฟ้าฟัวใจ

 

ไม่มีการตรวจ หรือ การทดสอบใดที่ดีที่สุด การตรวจแต่ละชนิดให้ข้อมูลเสริมกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน

 

ศูนย์หัวใจ หรือ ศูนย์หัวใจล้มเหลว 

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

SHARE