ติดยัง!! วิธีสังเกตอาการ Covid

2 เม.ย. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

ติดยัง !! วิธีสังเกตอาการ Covid
ให้ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
วัดไข้ทุกวันเช้าและเย็น และสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ

1) อาการไข้ ได้แก่
0  วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ
0  มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

2) อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก
0  หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบโทรศัพท์แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา หรือหมายเลขโทรศัพท์ของ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ตามบัตรสังเกตอาการ (health beware card) โดยแจ้ง
อาการและประวัติการเดินทาง
0 หากเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้เปิดหน้าต่างรถยนต์ไว้เสมอ และแจ้งอาการและประวัติการ
เดินทางที่เจ้าหน้าที่คัดกรองของโรงพยาบาล

ที่มาจาก : กรมควบคุมโรค

หากสงสัยมีการ สามารถเข้าตรวจโควิดได้ที่ เครือโรงพยาบาลสินแพทย์
.
ซึ่งใครต้องการรับการตรวจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่สินแพทย์ใกล้บ้านคุณ
โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่: http://bit.ly/2TZHYRG
โรงพยาบาลสินแพทย์ศรีนครินทร์ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่: https://bit.ly/3aeoiz8
โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์ ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่: https://bit.ly/393OFqb
.
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#โรงพยาบาลสินแพทย์
#ต้านวิกฤตโควิด19 #Covid-19
#หยุดโควิดหยุดการแพร่ระบาด

SHARE