วัคซีนงูสวัด…ดีอย่างไร ใครควรฉีดบ้าง ?!??

2 ส.ค. 2565 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

จากการศึกษาพบว่า วัคซีนสามารถลดความเสี่ยงการเป็นงูสวัดได้ประมาณร้อยละ 51 ในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังลดความรุนแรงและอาการปวดหลังการติดเชื้องูสวัดได้ประมาณร้อยละ 67ประโยชน์ของวัคซีนงูสวัด

จากการศึกษาพบว่า วัคซีนสามารถลดความเสี่ยงการเป็นงูสวัดได้ประมาณร้อยละ 51 ในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังลดความรุนแรงและอาการปวดหลังการติดเชื้องูสวัดได้ประมาณร้อยละ 67

 

ใครควรฉีดวัคซีนงูสวัด ?

  • ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ทั้งที่เคยเป็นอีสุกอีใสและไม่เคยเป็นอีสุกอีใส
  • ผู้ที่มีอายุ 50-59 ปี ที่มีประวัติเป็นงูสวัดเป็นๆหายๆ หรือเคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน

วิธีการฉีดวัคซีนงูสวัด

  • ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 ครั้ง

 

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนงูสวัด

  • แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน เช่น เจลาติน ยานีโอมัยซิน
  • ผู้ที่มีภาวะคุ้มกันบกพร่องรุนแรง
  • ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉับพลัน เช่น ไข้สูง ติดเชื้อ ควรรอให้หายป่วยก่อนฉีดวัคซีน
  • หญิงตั้งครรภ์

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์โรคติดเชื้อ  ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE