รู้ทัน…ภาวะ ไทรอยด์เป็นพิษ !!!

8 ก.ย. 2563 | เขียนโดย ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ คือ ภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายสูงมากผิดปกติ ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานมากเกินไป จนเกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้น ซึ่งถ้ามีภาวะไทรอยด์เป็นพิษรุนแรงแล้วไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

คือ ภาวะที่มีฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายสูงมากผิดปกติ ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานมากเกินไป จนเกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้น ซึ่งถ้ามีภาวะไทรอยด์เป็นพิษรุนแรงแล้วไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง อาจมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้

 

สาเหตุของไทรอยด์เป็นพิษ

 • โรคเกรฟส์ (Graves’ Disease)  เกิดจากการมีภูมิคุ้มกันต่อต่อมไทรอยด์กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อต่อมไทรอยด์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือการสัมผัสสารบางชนิด
 • เนื้องอกต่อมไทรอยด์และเนื้องอกต่อมใต้สมองบางชนิด อาจส่งผลให้เกิดการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์มากขึ้นจนเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษได้
 • การอักเสบของต่อมไทรอยด์ (Thyroiditis)
 • การได้รับฮอร์โมนไทรอยด์เสริมที่มากเกินไป หรือได้รับยาที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน เช่น ยา amiodarone ที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

อาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษ

 • ใจสั่น
 • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
 • มือสั่น
 • ขี้ร้อน เหงื่อออกง่าย
 • อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย
 • นำ้หนักตัวลดลงผิดปกติ
 • ต่อมไทรอยด์โตขึ้น เห็นเป็นก้อนโตที่คอ
 • ถ่ายเหลว
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะต้นแขน ต้นขา

 

การรักษาไทรอยด์เป็นพิษ

 • การรักษาด้วยยา  โดยการใช้ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ขึ้นมาใหม่และยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่มีอยู่แล้ว ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาด้วยยาใช้เวลาประมาณ 2 ปี หากลดยาไม่ได้หรือมีอาการมากขึ้น แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือการกลืนน้ำแร่
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์   โดยการตัดเนื้อไทรอยด์บางส่วนออก จะได้ผลดีในกรณีที่ต่อมไทรอยด์โตมากๆและรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
 • การกลืนน้ำแร่สารกัมมันตรังสีไอโอดีน131  โดยสารนี้จะไปจับที่เนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อจนเหลือเนื้อไทรอยด์น้อยลงและทำงานใกล้เคียงกับคนปกติ

 

หากท่านใดมีอาการต่างๆที่สงสัยว่าตนเองอาจมีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์จะทำการตรวจเลือดเบื้องต้นเพื่อดูการทำงานของต่อมไทรอยด์ ภาวะนี้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องแล้ว สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

SHARE