มะเร็งท่อน้ำดี…โรคร้ายที่ไม่ควรมองข้าม

6 มี.ค. 2567 | เขียนโดย ศูนย์โรคปวดท้อง โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

ท่อน้ำดีเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำดีจากตับไปสู่ถุงน้ำดีและลำไส้เล็ก มะเร็งท่อน้ำดีทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีผู้ป่วยจึงมีอาการตัวเหลืองร่วมกับอาการผิดปกติต่าง ๆ ของระบบทางเดินอาหาร ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้บ่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ชายพบบ่อยกว่าผู้หญิง ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่มักตรวจพบเมื่อมะเร็งอยู่ในระยะหลัง ๆ แล้ว ทำให้การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควรและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี

 1.  การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
 2.  ท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
 3.  นิ่วของทางเดินน้ำดี
 4.  ท่อน้ำดีผิดรูปร่างแต่กำเนิด
 5.  การได้รับสารก่อมะเร็ง
 6.  การสูบบหรี่
 7.  ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

 

อาการของมะเร็งท่อน้ำดี

 •  ตัวเหลือง ตาเหลือง 
 •  ปวดท้องใต้ชายโครงขวา แน่นท้อง ท้องอืด 
 •  เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 •  คลื่นไส้ อาเจียน 
 •  คันตามตัว
 •  อุจจาระมีสีซีด
 •  ปัสสาวะมีสีเข้ม
 •  ไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย

 

การรักษามะเร็งท่อน้ำดี

 1. การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก หรือการผ่าตัดเพื่อสร้างทางเดินน้ำดีใหม่ในกรณีที่ก้อนมะเร็งอุดตันท่อน้ำดี และไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนออกได้
 2. การส่องกล้องทางเดินอาหารตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) แล้วใส่ขดลวดเข้าไปในท่อน้ำดีที่อุดตัน เพื่อแก้ไขภาวะอุดตันทางเดินน้ำดี ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หรือผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด
 3. การให้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสีรักษา ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอามะเร็งออกได้หมด
SHARE