บอกลาทุกความเจ็บปวด..ไม่ว่าปวดแบบไหน รักษาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น‼ ด้วยเทคโนโลยี PMS

15 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

เทคโนโลยี Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กแรงสูง ใช้ในการกระตุ้นเส้นประสาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการฟื้นตัวของโครงสร้าง และการทำงานของเส้นประสาทในระดับสมอง, เส้นประสาทส่วนปลาย และไขสันหลัง ช่วยในการลดปวด โดยเห็นผลทันทีครั้งแรกในการรักษา และลดอาการชา ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่กระตุ้นโดยใช้เวลาในการรักษา 5-30 นาทีเทคโนโลยี Peripheral Magnetic Stimulation (PMS)
เครื่องกระตุ้นเส้นประสาทด้วยคลื่นแม่เหล็กแรงสูง ใช้ในการกระตุ้นเส้นประสาท ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการฟื้นตัวของโครงสร้าง และการทำงานของเส้นประสาทในระดับสมอง, เส้นประสาทส่วนปลาย และไขสันหลัง ช่วยในการลดปวด โดยเห็นผลทันที ครั้งแรกในการรักษา (ทั้งนี้ขึ้นกับโรค และลักษณะอาการปวด) และลดอาการชา ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่กระตุ้นโดยใช้เวลาในการรักษา 5-30 นาที
.
ข้อบ่งชี้
 ปวดอักเสบเฉียบพลัน
 ปวดจาก Office Syndrome
 ปวดเรื้อรังจากกลุ่มกระดูก และกล้ามเนื้อ
 อาการชาที่เกิดจากเบาหวาน
 อาการชาที่เกิดจากการอักเสบของปลายประสาท และการกดทับเส้นประสาท
.

โรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทโดยตรง
อาการปวดของระบบประสาท (Neuropathic pain)
อาการชา (Numbness) ที่เกิดจากปลายประสาท, การกดทับเส้นประสาทต่าง ๆ (Nerve entrapment) หรือชาที่เกิดจากเบาหวาน เป็นต้น
อาการปวดที่เกิดจากเส้นประสาท ที่มี pain perception ที่ผิดเพี้ยนไป (bad plasticity) จากการปวดเรื้อรัง
– อาการปวดกล้ามเนื้อ, เอ็น, ข้อต่อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
ลดอาการเกร็ง (Spastic) ของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ (Atrophy)
.

ข้อควรระวัง (Caution)
– บริเวณที่เป็นมะเร็ง (CA)
– บริเวณที่มีโลหะเป็นวงกลมใหญ่ ๆ เช่น ลวดไวร์ริ่งตรงสะบ้าเข่า
– บริเวณที่ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบมีแบตเตอรี่ เช่น Programmable VP shunt, Pacemaker
– ถอดอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ออกขณะรักษา เช่น โทรศัพท์มือถือ, นาฬิกาข้อมือ, บัตรเครดิตการ์ด
– ห้ามกระตุ้นแบบจ่อ บริเวณเส้นประสาทใหญ่ ๆ เช่น brachial plexus ในผู้ป่วยที่ไม่ได้มีรอยโรค

– ห้ามใช้บริเวณท้อง และหลังของผู้ป่วยตั้งครรภ์
.

พบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา  

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์  

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

 

 768 total views,  1 views today

SHARE