ทำความรู้จักโรคไตเรื้อรัง มีความสำคัญอย่างไร?

23 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย นพ.บุริน เลาหะวัฒนะ (ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์)

โรคไต้เรื้อรัง คือ ภาวะที่มีการทำงานของไต ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ในเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี จนกระทั่งสูญเสียหน้าที่ถาวร โดยมีสาเหตุการเสื่อมตามอายุหรือสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคภูมิแพ้ตัวเอง, ถุงน้ำในไตจากการศึกษาปี 2545 พบว่าโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ โดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองนั้น คือ “โรคไตเรื้อรัง” แผนกไตเทียม รพ.สินแพทย์ เทพารักษ์โรคไตเรื้อรัง มีความสำคัญกับเราอย่างไร?
จากการศึกษาปี 2545 พบว่าโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ
โดยพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองนั้น คือ “โรคไตเรื้อรัง”
.
โรคไต้เรื้อรัง คือ :
ภาวะที่มีการทำงานของไต ค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ในเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี จนกระทั่งสูญเสียหน้าที่ถาวร โดยมีสาเหตุการเสื่อมตามอายุ
หรือสาเหตุที่พบได้บ่อย เช่น
– โรคเบาหวาน
– โรคความดันโลหิตสูง
– โรคภูมิแพ้ตัวเอง
– ถุงน้ำในไต
.
ปัจจุบันแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังออกเป็น 5 ระยะ (ตามอัตราการกรองไต) ดังนี้

ระยะ

อัตราการกรองไต
(มล/นาที/1.73 ตารางเมตร)

ระยะ 1

≥ 90

ระยะ 2

60-89

ระยะ 3

30-59

ระยะ 4

15-29

ระยะ 5

<15 (หรือต้องบำบัดทดแทนไต)

.
ผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง : 
– ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
– ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
– ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตนเอง
– ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
– ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหลายครั้ง
– ผู้ที่ได้รับยาหรือสารพิษที่ทำลายไต
– ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
– ผู้ที่ตรวจพบนิ่วในไต
– ผู้ที่มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง
.

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน โรคไต ศูนย์โรคไต ศูนย์ไตเทียมสาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

SHARE