ตรวจโควิด COVID-19 DRIVE THRU TEST ได้ที่ รพ.สินแพทย์ ทุกสาขา

8 เม.ย. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขามีบริการตรวจโควิด COVID-19 DRIVE THRU TEST ซึ่งแยกพื้นที่ส่วนของ คลินิกพิเศษตรวจหวัด เพื่อใช้ในการแยกตรวจ COVID-19 DRIVE THRU TEST โดยเฉพาะ แบบไม่ต้องลงจากรถ สะดวก รวดเร็ว ไม่ป่ะปนกับพื้นที่ภายในอาคารโรงพยาบาล ตรวจโควิด COVID-19 DRIVE THRU TEST ได้ที่ รพ.สินแพทย์ ทุกสาขา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ทุกสาขามีบริการตรวจโควิด COVID-19 DRIVE THRU TEST ซึ่งแยกพื้นที่ส่วนของ คลินิกพิเศษตรวจหวัด เพื่อใช้ในการแยกตรวจ COVID-19 DRIVE THRU TEST โดยเฉพาะ แบบไม่ต้องลงจากรถ สะดวก รวดเร็ว ไม่ป่ะปนกับพื้นที่ภายในอาคารโรงพยาบาล
.
สามารถ ตรวจโควิด COVID-19 DRIVE THRU TEST ได้ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ
  • ตรวจ Covid-19 Drive Thru Test ในราคา 3,000 บาท (ยังไม่รวมค่าออกใบรับรองแพทย์ )
  • ตรวจ Covid-19 Drive Thru Test แบบ Fit to Fly ราคา 3,800 บาท (รวมออกใบรับรองแพทย์ และค่าบริการ รพ. ทุกอย่างแล้ว)
  • เปิดบริการตั้งแต่วันนี้ และทุกๆวัน เวลา 08:00-17:00 น.

 

 

SHARE