ฉีดวัคซีนอะไรดีในช่วงที่โควิดระบาด

14 พ.ค. 2563 | เขียนโดย พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน แพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสินแพทย์
  1. ช่วงนี้โควิดระบาด คุณหมอแนะนำวัคซีนอะไรบ้างคะ

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ได้แก่  วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ทุกคน และวัคซีนนิวโมค็อกคัส สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ค่ะ

 

  1. ทำไมถึงควรฉีด ป้องกันโควิดได้ไหม

วัคซีนทั้งสองชนิดไม่สามารถป้องกันโควิดค่ะ แต่จะช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมค็อกคัส ซึ่งเป็นโรคของทางระบบทางเดินหายใจเเละอาการคล้ายกับโควิด19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว มักจะมีอาการรุนแรง หรืออาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อร่วมกับโควิด19 ซึ่งอาจทำให้อาการรุนแรงมากขึ้น และมีภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น

 

  1. วัคซีน 2 ชนิด นี้ฉีดอย่างไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง สามารถรับวัคซีนได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือก่อนที่จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว (รับวัคซีนประมาณเดือน พ.ค.)

 

วัคซีนนิวโมค็อกคัส มี 2 ชนิด คือ วัคซีนแบบ 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ผู้ป่วยอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว แนะนำให้รับวัคซีนทั้ง 2 ชนิด โดย รับวัคซีนชนิด 13 สายพันธุ์ก่อน และรับวัคซีนชนิด 23 สายพันธุ์ เพิ่มเติมใน 1 ปีต่อมา

 

ส่วนผู้ใหญ่ที่ไม่มีโรคประจำตัว หากต้องการรับวัคซีนดังกล่าว ก็สามารถรับวัคซีนได้เช่นเดียวกัน

SHARE