การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสท์ (Blastocyst Culture)

25 พ.ค. 2563 | เขียนโดย Smart Center ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

การเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสท์ (Blastocyst Culture) คือ การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิ ภายนอกร่างกาย ในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาประมาณ 5 วัน จากตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์ > แบ่งตัวเป็น 2 เซลล์ > เป็น 4 เซลล์ > เป็น 8 เซลล์ > เป็น 32 เซลล์ > จนมีจำนวนมากว่า 100 เซลล์ และรวมกันเป็นก้อนเรียกว่า Compacted Stage Embryo หลังจากนั้นจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะ บลาสโตซิสท์ (Blastocyst) ในที่สุดการเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซีสท์ (Blastocyst Culture) คือ การเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิ ภายนอกร่างกาย ในห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลาประมาณ 5 วัน จากตัวอ่อนระยะ 1 เซลล์ > แบ่งตัวเป็น 2 เซลล์ > เป็น 4 เซลล์ > เป็น 8 เซลล์ > เป็น 32 เซลล์ > จนมีจำนวนมากว่า 100 เซลล์ และรวมกันเป็นก้อนเรียกว่า Compacted Stage Embryo หลังจากนั้นจะเจริญเป็นตัวอ่อนระยะ บลาสโตซิสท์ (Blastocyst) ในที่สุด

blastocyst culture

เป็นระยะที่อยู่ในโพรงมดลูกจริงตามธรรมชาติ เมื่อถูกนำกลับคืนเข้าสู่โพรงมดลูก จึงมีสภาพเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุด เป็นผลให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์สูงขึ้น

 4,318 total views,  31 views today

SHARE