การเตรียมตัว… ตรวจหัวใจ

16 ก.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และ เอ็ม อาร์ ไอ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

การปฏิบัติตัวก่อนตรวจ งดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram) ในการตรวจหาปริมาณหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือด (Calcium scoring )ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ หากมียาที่รับประทานประจำให้รับประทานยาได้ตามปกติจนถึงเช้าวันตรวจ ควรดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน หลังการตรวจการปฏิบัติตัวก่อนตรวจ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนการตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram) ในการตรวจหาปริมาณหินปูนที่เกาะตามผนังหลอดเลือด (Calcium scoring )ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ
 2. หากมียาที่รับประทานประจำให้รับประทานยาได้ตามปกติจนถึงเช้าวันตรวจ
 3. ควรดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน หลังการตรวจ

 

ขั้นตอนการตรวจ

 1. ผู้ป่วยจะได้รับการซักถามอาการ ประวัติแพ้ยา อาหารทะเล และสารทึบรังสีและให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับการตรวจรักษา
 2. เจาะเลือดเพื่อดูผล Creatinine
 3. ผู้ป่วยจะเปลี่ยนชุด และถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะ และสิ่งรบกวนการตรวจออก
 4. ในกรณีตรวจหลอดเลือดหัวใจ จะมีการฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำบริเวณแขน
 5. ระยะเวลาการตรวจประมาณ 20-25 นาที ขึ้นกับรายละเอียดการตรวจ ผู้รับการตรวจไม่ต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล
 6. ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจติดตามความดันโลหิต และระดับออกซิเจนในเลือด หากมีอาการผิดปกติใดๆ สามารถแจ้งให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทราบทันที
 7. ข้อมูลจากการตรวจจะได้รับการแปลผลโดยรังสีแพทย์และอายุรแพทย์หัวใจ ผลการตรวจจะได้รับภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รีบด่วนสามารถขอทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 ชั่วโมง

 

ข้อปฏิบัติหลังการตรวจ

กรณีที่ได้รับการฉีดสารทึบรังสี ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ใน 2-3 วันแรก หลังการตรวจ

 

ผู้ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการตรวจด้วย CT Scan

 1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีรุนแรง
 2. ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
 3. ผู้ที่มีประวัติหัวใจล้มเหลวหรือน้ำท่วมปอด

หากท่านมีอาการผิดปกติใดๆ ให้รีบกลับมาพบแพทย์ ทันที

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์หัวใจ หรือ ศูนย์หัวใจล้มเหลว 

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

 

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

 

(คลิก link เพื่อดูแพคเกจตรวจหัวใจ หรือ จองแพคเกจ)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE