แพทย์จะมีวิธีรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกอย่าไร

30 มี.ค. 2563 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์

แพทย์จะมีวิธีรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกอย่าไร เมื่อแพทย์รวจเลือดลูกและพบว่ามีบิลลิรูบินในเลือดสูงจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสมองในขณะนั้น หรือ คาดว่าจะเป็นอันตรายในอีกวัน หรือ สองวันข้างหน้า แพทย์จะเลือกวิธีการรักษาอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างร่วมกันตามความรีบด่วนของปัญหา ดังนี้แพทย์จะมีวิธีรักษาภาวะตัวเหลืองของทารกอย่าไร

เมื่อแพทย์รวจเลือดลูกและพบว่ามีบิลลิรูบินในเลือดสูงจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสมองในขณะนั้น หรือ คาดว่าจะเป็นอันตรายในอีกวัน หรือ สองวันข้างหน้า แพทย์จะเลือกวิธีการรักษาอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างร่วมกันตามความรีบด่วนของปัญหา ดังนี้

     1. การส่องไฟด้วยแสงสีขาวหรือฟ้า

โดยให้ผิวหนังของทารกสัมฟัสกับแสงให้มากที่สุด ยกเว้นบริเวณตา และอวัยวะเพศ วิธีนี้จะช่วยทำลายสารสีเหลือง โดยผ่านทางผิวหนัง และทำให้การขับบิลลิรูบินออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น การส่องไฟต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง

     2. การเปลี่ยนถ่ายเลือดให้ทารก

โดยใช้เลือดจากคลังเลือดที่ตรวจแล้วว่าปราศจากเชื้อโรค และไม่เป็นอันตรายต่อทารก วิธีนี้จะเห็นผลชัดเจนเมื่อเสร็จสิ้นขึ้นตอนการเปลี่ยนถ่ายเลือด ซึ่งใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายเลือดประมาณ 1-2 ชั่วโมง จึงบใช้ในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นหลัก หลังเปลี่ยนถ่ายเลือดเสร็จแล้ว แพทย์จะให้ทารกส่องไฟต่อจนหายดี

      3. การใช้ยากระตุ้นการขับสารบิลลิรูบิน

การใช้ยากระตุ้นการขับสารบิลลิรูบินขับออกจากร่างกายซึ่งมักจะนิยมใช้ยา Phenobarbital ขนาดต่ำๆ ซึ่งถือว่าปลอดภัยมาก และมีราคาไม่แพง ป้อนทารก วันละ 1 ครั้ง ก็ได้ผลดีพอๆ กับการรักษาด้วยวิธีการส่องไฟ แต่มีข้อเสียคือ วิธีนี้ได้ผลช้า ต้องใช้เวลากว่า 2 วันจึงจะเริ่มเห็นผล

 1,315 total views,  12 views today

SHARE