การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

29 มิ.ย. 2564 | เขียนโดย นพ.นิพันธ์ บุญยัง

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช การผ่าตัดผ่านกล้อง คือ การผ่าตัดที่แพทย์ใช้เลนส์พิเศษ กำลังขยายสูง ส่องเข้าไปดูอวัยวะต่าง ๆ แทนการใช้ตาโดยตรง โดยสอดผ่านทางช่องขนาดเล็ก เข้าไปดูอวัยวะที่ต้องการ ร่วมกับการใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กสอดผ่านเข้าไปทำการผ่าตัด ซึ่งโรคสตรีที่สามารถผ่าตัดเปิดหน้าท้องได้ มักสามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์และพยาธิสภาพของโรคเป็นสำคัญ โรคที่พบบ่อย และสามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้แก่ เนื้องอกมดลูก เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ซีสต์ผิดปกติที่รังไข่ อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุ ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง 1.แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว 2.การบอบช้ำต่อเนื้อเยื่อผนังหน้าท้อง และอวัยวะภายในน้อยกว่า การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง 3.สามารถทำการผ่าตัดได้ละเอียดกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง เนื่องจากเห็นได้ชัดกว่า เพราะแพทย์มองอวัยวะผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูง ข้อห้ามในการผ่าตัดผ่านกล้อง 1.ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคปอด หรือโรคหัวใจ 2.ภาวะกระบังลมรั่ว การผ่าตัดมักทำได้ยากในกรณีต่อไปนี้ 1.ผังผืดมากในอุ้งเชิงกราน 2.เนื้องอก หรือซีสต์ขนาดใหญ่มาก 3.เคยผ่าตัดทางหน้าท้องมาหลายครั้ง การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีการผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ทำให้ลดเวลาในการนอนโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีข้อดีด้านความสวยงามของแผลซึ่งมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ใกล้เคียงกับการการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผ่าตัดโรคทางสตรี ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการเลือกวิธีการผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นกับพยาธิภาพของโรค และความชำนาญของแพทย์ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไปการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้อง คือ การผ่าตัดที่แพทย์ใช้เลนส์พิเศษ กำลังขยายสูง ส่องเข้าไปดูอวัยวะต่าง ๆ แทนการใช้ตาโดยตรง โดยสอดผ่านทางช่องขนาดเล็ก เข้าไปดูอวัยวะที่ต้องการ ร่วมกับการใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กสอดผ่านเข้าไปทำการผ่าตัด ซึ่งโรคสตรีที่สามารถผ่าตัดเปิดหน้าท้องได้ มักสามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์และพยาธิสภาพของโรคเป็นสำคัญ

โรคที่พบบ่อย และสามารถผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชได้แก่

  • เนื้องอกมดลูก
  • เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
  • ซีสต์ผิดปกติที่รังไข่
  • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุ

ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง

1.แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

2.การบอบช้ำต่อเนื้อเยื่อผนังหน้าท้อง และอวัยวะภายในน้อยกว่า การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง

3.สามารถทำการผ่าตัดได้ละเอียดกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง เนื่องจากเห็นได้ชัดกว่า เพราะแพทย์มองอวัยวะผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูง

ข้อห้ามในการผ่าตัดผ่านกล้อง

1.ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคปอด หรือโรคหัวใจ

2.ภาวะกระบังลมรั่ว

การผ่าตัดมักทำได้ยากในกรณีต่อไปนี้

1.ผังผืดมากในอุ้งเชิงกราน

2.เนื้องอก หรือซีสต์ขนาดใหญ่มาก

3.เคยผ่าตัดทางหน้าท้องมาหลายครั้ง

 

การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีการผ่าตัด แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว ทำให้ลดเวลาในการนอนโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีข้อดีด้านความสวยงามของแผลซึ่งมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ใกล้เคียงกับการการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผ่าตัดโรคทางสตรี ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งการเลือกวิธีการผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นกับพยาธิภาพของโรค และความชำนาญของแพทย์ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช สาขาใกล้บ้านคุณ

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

 1,814 total views,  2 views today

SHARE