เป็นเบาหวานควรปฏิบัติตัวอย่างไร

27 พ.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับผู้เป็นเบาหวาน 1. ควบคุมอาหาร ควรรับประทานอาหารที่มีคาร์ดบไฮเดรต (แป้ง, ข้าว) และ น้ำตาล ในปริมาณน้อย
 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 3. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง
 4. ตรวจไขมันในเลือด (LDL) ทุกๆ 3-6 เดือน
 5. ตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ทุก 3-6 เดือน
 6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C) ทุก 3 เดือน
 7. ตรวจเลือดดูการทำงานของไต ปีละครั้ง
 8. เอ็กซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปีละ 1 ครั้ง
 9. ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
 10. ตรวจจอประสาทตาและตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์ ปีละครั้ง
 11. ตรวจความรู้สึกบริเวณเท้า หรือ สุขภาพเท้าปีละ 1 ครั้ง

 

SHARE