การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด… ด้วยตนเอง

22 ก.ค. 2563 | เขียนโดย ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง  ( Self  Monitoring  of  Blood  Glucose )การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การควบคุมเบาหวานทำได้ดีขึ้น ทำให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาต่างๆ และป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโดยไม่มีอาการเตือน เครื่องตรวจระดับน้ำตาลมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบที่ตรวจเลือดจากปลายนิ้วและตรวจเลือดผ่านผิวหนังบริเวณอื่นๆ  โดยผู้ตรวจต้องทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจให้ละเอียดการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง  ( Self  Monitoring  of  Blood  Glucose )

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การควบคุมเบาหวานทำได้ดีขึ้น ทำให้ทราบระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงเวลาต่างๆ และป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโดยไม่มีอาการเตือน เครื่องตรวจระดับน้ำตาลมีให้เลือกหลายชนิด ทั้งแบบที่ตรวจเลือดจากปลายนิ้วและตรวจเลือดผ่านผิวหนังบริเวณอื่นๆ  โดยผู้ตรวจต้องทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องตรวจให้ละเอียด

 

วิธีตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง (แบบตรวจเลือดจากปลายนิ้ว)

  1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง วันหมดอายุของแผ่นก่อนตรวจทุกครั้ง
  2. ตรวจสอบแผ่นรหัสที่ใส่ในตัวเครื่อง ( code ) และรหัสของแผ่นตรวจให้ตรงกัน
  3. ใส่หัวเข็มไปในปากกาปรับระดับความลึกของเข็มเจาะให้เหมาะสมกับสภาพความหนาบางของผิวหนัง
  4. ดึงแถบฟลอยด์ออกจากซองแล้วสอดแถบตรวจลงในช่อง สีเหลือง
  5. ทำความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์แล้วต้องรอให้แอลกอฮอล์หรือผิวแห้งเสียก่อน
  6. บีบนวดไล่เลือดจากบริเวณฝ่ามือลงมาจนถึงบริเวณปลายนิ้ว ให้ผิวหนังของปลายนิ้วตึง และเจาะเลือดจากบริเวณด้านข้างของปลายนิ้ว
  7. หยดเลือดลงบนแผ่นตรวจ รอผลการตรวจ
  8. จดบันทึกผลการตรวจลงในสมุดบันทึก

 

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้เป็นเบาหวาน มีประโยชน์อย่างมากในการควบคุมเบาหวาน ซึ่งสามารถนำไปปรับการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแพทย์ยังสามารถนำผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนี้ไปปรับแผนการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสินแพทย์

ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ 

(คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ 

SHARE