โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสินแพทย์

มะเร็งปากมดลูก เกิดขึ้นได้อย่างไร

ปัจจุบันค้นพบว่า มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เอช พี วี (Human Papilloma Virus / HPV) ซึ่งติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

เชื้อไวรัส เอช พี วี (HPV Virus)ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะสืบพันธุ์ มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ โดยแ่บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง ก่อให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก และทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก โดยเฉพาะสายพันธุ์ ที่ 16 และ 18 ซึ่งพบได้มากและมีความรุนแรงที่สุด

2. ชนิดที่มีความเสี่ยงต่ำ ก่อให้เกิดหูดที่บริเวณอวัยวะเพศได้ ได้แก่ สายพันธุ์ที่ 6 และ 11

การติดเชื้อไวรัส เอช พี วี ส่วนมากผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการ อาจติดเชื้อแบบชั่วคราวแล้วหายไปได้เอง แต่จะมีสตรีบางคนที่ติดเชื้อแล้ว ก่อให้เกิดเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ หรือเปลี่ยนเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในที่สุด

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิง จึงควรใส่ใจสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่มีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้

 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • ปวดประจำเดือนมากผิดปกติ
 • ปวดท้องน้อยขณะมีเพศสัมพันธุ์ หรือขณะขับถ่าย
 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • เลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ
 • ปวดปัสสาวะบ่อย
 • คลำพบก้อนเนื้อที่เต้านม

อาการต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดจากโรคภายในอวััยวะอุ้งเชิงกราน ระบบสืบพันธุ์สตรี เช่น

 • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่(Endometriosis) หรือ ช็อคโกแลตซีสท์(Chocolate Cyst)
 • เนื้องอกมดลูกหรือรังไข่
 • มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

ซึ่งหากพบว่ามีอาการต่างๆ เหล่านี้ การมาพบแพทย์และปรึกษาสูตินรีแพทย์จะช่วยให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ในสตรีบางรายที่เป็นโรคภายในอวัยวะสืบพันธุ์เหล่านี้ อาจจะไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อยจนไม่สามารถสังเกตได้ หากปล่อยทิ้งไว้โรคอาจลุกลามมากขึ้น

ดังนั้น ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลสินแพทย์


 

รายการตรวจเพิ่มเติม

 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่(CA125)   720 บาท
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด(CA125+HE4)   2,100 บาท

**อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามอัตราค่าบริการได้ที่ 0-2793-5000

กลับขึ้นด้านบน