รวมภาพอบรมและฝึกปฏิบัติ WorkShop เตรียมตัวเพื่อการคลอด
และการดูแลลูกน้อยสำหรับสตรีอายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์

ภาคเช้า: 9.30-12.00 น. เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และฝึกปฏิบัติการอาบน้ำลูกน้อย
ภาคบ่าย: 12.30-15.30 น. เรื่อง ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวเพื่อคลอด
               - บริหารร่างกายก่อนคลอด
               - นวดเพื่อผ่อนคลาย และลดอาการบวม
               - ฝึกการหายใจอย่างถูกวิธีระหว่างเจ็บท้องคลอด และขณะคลอด
               - เยี่ยมชมห้องคลอด และห้องเด็กอ่อน
ขอขอบคุณ:
- คุณจิตตพิมพ์ ธัญประโยชน์ (พยาบาลประจำห้องเด็กอ่อน)
- คุณอภิญญา เฟืองแก้ว (หัวหน้าพยาบาลแผนกสูตินรีเวช และแผนกห้องคลอด)
- คุณเบญจมา เหมจินดา (หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด)


กลับขึ้นด้านบน