แพคเก็จวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แพคเก็จวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3 สายพันธุ์ ล่าสุด (Northern Stain)

*** อัตราค่าบริการดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ***

 

แพคเก็จวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย

แพคเก็จวัคซีน HPV
ชนิด 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม) ราคา 7,300 บาท
ชนิด 2 สายพันธุ์ (3 เข็ม) ราคา 6,800 บาท

vaccine hpv


 

Exercise Stress Test : EST

 

ค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ด้วยการวิ่งสายพานตรวจสุขภาพหัวใจ (Exercise Stress Test : EST)


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย และโรคนี้มีความสัมพันธ์กับผู้เป็นเบาหวานอย่างมาก เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นเบาหวานมานานและมีการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีพอ ทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย พบว่าผู้เป็นเบาหวานเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 7 เท่า

มีวิธีการตรวจเพื่อค้นหา...โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
การตรวจที่ถือเป็นมาตรฐาน สำหรับค้นหาโรคนี้ คือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST)เป็นวิธีการตรวจสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบกล้ามเนื้อโดยรวม ที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย ถูกนำมาใช้บ่อยในการตรวจหาความผิดปกติของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ที่ตรวจไม่พบในขณะที่ร่างกายหยุดพัก หรือไม่ได้ออกกำลังกายอย่างหนัก ซึ่งจะทดสอบได้ว่า เมื่อมีการออกกำลังกาย หัวใจจะมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น จะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นหรือไม่ หากผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ จะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเจ็บจุกแน่นหน้าอก และอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะหากผู้ป่วยไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นโรคหัวใจอยู่

ดังนั้น ในผู้ที่เป็นเบาหวาน + อายุ 40 ปีขึ้นไป + มีภาวะไขมันในเลือดสูง
แนะนำให้ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST) เพื่อค้นหาความเสี่ยงของ การเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันก่อนเกิดอาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ (Exercise Stress Test : EST)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โดยให้เริ่มเดินช้าๆ บนสายพานแล้วค่อยๆ เร่งความเร็วขึ้นจนได้ข้อมูลเพียงพอ ในการวินิจฉัย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
-ควรงดอาหาร กาแฟ และงดสูบบุหรี่ก่อนการตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจุก เสียด
-ควรสวมเสื้อที่ใส่สบายๆ และรองเท้าที่เหมาะกับการเดินหรือวิ่งออกกำลัง
-ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักก่อนมาทำการตรวจภายใน 12 ชั่วโมง

เพื่อรณรงค์ค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

แพ็คเกจเลเซอร์รักษาผิว

เลเซอร์รักษาผิว
คอร์สเลเซอร์ 4 ครั้ง แถม 1 ครั้ง

 

Package ตรวจสุขภาพฟันเด็ก

คลีนิกทันตกรรมเด็ก รพ.เด็กสินแพทย์

ให้บริการ
ตรวจสุขภาพฟัน
เคลือบฟลูออไรด์
เคลือบหลุมร่องฟัน

 

ครบรอบ 22 ปี รพ.สินแพทย์

แพ็คเครบรอบ 22 ปโรงพยาบาลสินแพทย์
รายการตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (1) ราคา 2,890 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (2) ราคา 4,290 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (3) ราคา 4,390 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพ (4) ราคา 5,790 บาท


 

รายการตรวจสุขภาพ
ชาย
หญิง
1
2
3
4
1.ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์(PE)
/
/
/
/
2.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
/
/
/
/
3.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
/
/
/
/
4.ตรวจการทำงานของไต(Creatinine+BUN)
/
/
/
/
5.ตรวจระดับไขมันในเลือด
(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
/
/
/
/
6.ตรวจการทำงานของตับ(SGOT,SGPT)
/
/
/
/
7.ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด(Uric Acid)
/
/
/
/
8.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์(Urine Analysis)
/
/
/
/
9.เอ็กซ์เรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ
(Chest X-ray)
/
/
/
/
10.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
/
/
/
/
11.ตรวจภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและอุดตัน(ABI)
/
/
/
/
12.ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
(U/S Upper Abdomain)
x
/
x
x
13.ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
(U/S Lower Abdomain)
x
x
x
/
14.ตรวจภายในหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
(Thin prep)
โดยสูตินรีแพทย์
x
x
/
/
ราคา(บาท)
2,890 4,290 4,390 5,790

 

 

กลับขึ้นด้านบน