แพ็คเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

*** อัตราค่าบริการดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ***

 

แพคเก็จวัคซีน HPV

vaccine hpv


 

Exercise Stress Test : EST

 

ค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ด้วยการวิ่งสายพานตรวจสุขภาพหัวใจ (Exercise Stress Test : EST)


โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย และโรคนี้มีความสัมพันธ์กับผู้เป็นเบาหวานอย่างมาก เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นเบาหวานมานานและมีการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีพอ ทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย พบว่าผู้เป็นเบาหวานเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ สูงกว่าผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 7 เท่า

มีวิธีการตรวจเพื่อค้นหา...โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
การตรวจที่ถือเป็นมาตรฐาน สำหรับค้นหาโรคนี้ คือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST)เป็นวิธีการตรวจสมรรถภาพของระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ และระบบกล้ามเนื้อโดยรวม ที่ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย ถูกนำมาใช้บ่อยในการตรวจหาความผิดปกติของระบบหัวใจ และหลอดเลือด ที่ตรวจไม่พบในขณะที่ร่างกายหยุดพัก หรือไม่ได้ออกกำลังกายอย่างหนัก ซึ่งจะทดสอบได้ว่า เมื่อมีการออกกำลังกาย หัวใจจะมีความต้องการในการใช้ออกซิเจนจากเลือดเพิ่มมากขึ้น จะเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นหรือไม่ หากผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันอยู่ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอ จะมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไป บางรายจะเกิดอาการเจ็บจุกแน่นหน้าอก และอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะหากผู้ป่วยไม่เคยทราบมาก่อนว่าเป็นโรคหัวใจอยู่

ดังนั้น ในผู้ที่เป็นเบาหวาน + อายุ 40 ปีขึ้นไป + มีภาวะไขมันในเลือดสูง
แนะนำให้ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST) เพื่อค้นหาความเสี่ยงของ การเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันก่อนเกิดอาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ (Exercise Stress Test : EST)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โดยให้เริ่มเดินช้าๆ บนสายพานแล้วค่อยๆ เร่งความเร็วขึ้นจนได้ข้อมูลเพียงพอ ในการวินิจฉัย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
-ควรงดอาหาร กาแฟ และงดสูบบุหรี่ก่อนการตรวจประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจุก เสียด
-ควรสวมเสื้อที่ใส่สบายๆ และรองเท้าที่เหมาะกับการเดินหรือวิ่งออกกำลัง
-ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหนักก่อนมาทำการตรวจภายใน 12 ชั่วโมง

เพื่อรณรงค์ค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

แพ็คเกจเลเซอร์รักษาผิว

 

 

ครอบครัวสุขภาพดี

 

 

กลับขึ้นด้านบน