อบรมครรภ์คุณภาพ  

กำหนดการอบรมครรภ์คุณภาพ โดย สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
     สำหรับสตรีที่เริ่มตั้งครรภ์ ถึง อายุครรภ์ 28สัปดาห์ เพื่อดูการดูแลครรภ์และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของลูกรักในครรภ์

  • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.30-15.00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่  4 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.30-15.00 น.
  • ครั้งที่ 3 วันอาิทิตย์ที่  3 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30-15.00 น.
  • ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่  9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30-15.00 น.
  • ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่  8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-15.00 น.

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ (WorkShop) เรื่องเตรียมตัวเพื่อการคลอดและการดูแลลูกน้อย
สำหรับสตรีอายุครรภ์ 28-36 สัปดาห์

     เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของคุณพ่อและคุณแม่ ให้พร้อมรับสถานการณ์ก่อนคลอด จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่คลายความวิตกกังวลได้มาก และสามารถปฏิบัติตัวและรอคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อฝึกอบรมประกอบด้วย

  • บริหารร่างกายก่อนคลอด
  • การนวดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย ลดอาการบวม และเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต โดยนักกายภาพบำบัด
  • ฝึกการหายใจ และผ่อนคลายกล้ามเนื้อขณะรอคลอด และขณะเบ่งคลอด
  • ชมวีดีทัศน์ (VDO) การคลอดและเยี่ยมชมห้องคลอด ห้องเด็กอ่อน และห้องให้นมบุตร

ครั้งที่ 1 วันอาิทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 2 วันอาิทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 3 วันอาิทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
ครั้งที่ 4 วันอาิทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 5 วันอาิทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 6 วันอาิทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557
ครั้งที่ 7 วันอาิทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
ครั้งที่ 8 วันอาิทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557
ครั้งที่ 9 วันอาิทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
ครั้งที่ 10 วันอาิทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 11 วันอาิทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557
ครั้งที่ 1 วันอาิทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558
ครั้งที่ 2 วันอาิทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 3 วันอาิทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ภาคเช้า: เวลา 09.30-12.00 น. เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และฝึกปฏิบัติการอาบน้ำลูกน้อย
ภาคบ่าย: เวลา 12.30-15.30น. เรื่อง ฝึกปฏิบัติการเตรียมตัวเพื่อคลอด

สอบถามรายละเอียด หรือสำรองที่นั่งอบรมได้ที่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น17 โทร 0-2793-5099 ต่อ 5211 , 5212 ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด http://www.synphaet.co.th/, e-mail: contact@synphaet.co.th

กลับขึ้นด้านบน

ติดตามชมสาระสุขภาพ ประจำเดือน

ช่อง/วัน/เวลา
เรื่อง
แพทย์

รายการคลับสุขภาพ
16.00-16.30 น.
5 ก.ค.2554
ตรวจลำไส้เล็กด้วยกล้องแคปซูล

นพ.ธรณัส กระต่ายทอง
แพทย์ูผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศูนย์โรคปวดท้อง

กลับขึ้นด้านบน

ติดตามชมสาระสุขภาพ ย้อนหลัง

กลับขึ้นด้านบน